LAMPIRAN I
  PERATURAN        MENTERI        KEUANGAN
  NOMOR       101/PMK.05/2010      TENTANG
  TATA  CARA  PEMBAYARAN TUNJANGAN
  PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN
  KHUSUS     GURU     DAN    DOSEN,    SERTA
 

TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR

                                                                                                                                                                      

 

                                

 

FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN PERHITUNGAN TUNJANGAN

 

DAFTAR PEMBAYARAN PERHITUNGAN
  TUNJANGAN

 

 

Satuan Kerja :
Bulan             :

NO

NAMA/NIP

GOLONGAN/
RUANG

 

BESARNYA
TUNJANGAN
 

 

PPH PASAL 21

 

 JUMLAH
BERSIH

 

TANDA TANGAN/
NOMOR REKENING
 

1

2

3

4

5

6=(4-5)

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah

 

 

 

 

 

 
 

 

 Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Anggaran/
 Pejabat Pembuat Komitmen,

 

 Bendahara
 Pengeluaran,

 (tempat, tanggal, bulan, dan tahun)
 Petugas Petugas Pengelolaan
 Administrasi Belanja Pegawai,

   

 

 

   
 

 (nama lengkap)

 (nama lengkap)

 (nama lengkap)

 

 NIP

 NIP

 NIP

 

 

 

 

       

 

                                                                                                                                        MENTERI KEUANGAN,
                                                                                                                                                                                                                                                                                 SRI MULYANI INDRAWATI